Názov prevádzky: Kino Vlašan Spišské Vlachy

Prevádzkovateľ : Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

                            IČO:  00329657 , DIČ:  2021331543

Kontakt: 053 417 42 10 – sekretariát

               053 417 42 12 - primátor

Adresa prevádzky: Hviezdoslavova 36, 053 61 Spišské Vlachy

Kontakty: Martin Macejko – kinár / 053 417 42 17