Financovanie kina Vlašan

Grant poskytnutý Nadáciou Slovenskej sporiteľne

5 000,00 €

Spolufinancovanie mestom Spišské Vlachy

4 459,53 €

Celkové náklady na obnovu kina

9 459,53 €